Vrije Universiteit Brussel


Lenaerts A, Vandevoorde J. De implementatie van spirometrie in een buurtgezondheidscentrum.

Eerste auteur: Lenaerts Annelies

Jaar: 2013

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be