Vrije Universiteit Brussel


Personalia stagebegeleider

=$startnum and $num<$startnum+5) { $voornaam=$row["voornaam"]; $naam=$row["naam"]; $adres=$row["adres"]; $postcode=$row["postcode"]; $woonplaats=$row["woonplaats"]; $bereikbaar=$row["bereikbaar"]; $tel=$row["tel"]; $email=$row["email"]; $fax=$row["fax"]; $website=$row["website"]; $gebdat=$row["gebdat"]; $univ=$row["univ"]; $jaar=$row["jaar"]; $accred=$row["accred"]; $POicho=$row["POicho"]; $rizivnr=$row["rizivnr"]; $haio=$row["haio"]; $andereuniv=$row["andereuniv"]; $praktijk=$row["praktijk"]; $collegas=$row["collegas"]; $ligging=$row["ligging"]; $raadplegingen=$row["raadplegingen"]; $emd=$row["emd"]; $pat=$row["pat"]; $medewerkers=$row["medewerkers"]; $status=$row["status"]; $woonplaats=$row["woonplaats"]; $login=$row["login"]; $paswoord=$row["paswoord"]; $updat=$row["updat"]; $opmerking=$row["opmerking"]; $accredj=""; $accredn=""; //selectie status switch ($accred) { case 1: $accredj="checked"; break; case 2: $accredn="checked"; break; } $POichoJ=""; $POichon=""; //selectie status switch ($POicho) { case 1: $POichoj="checked"; break; case 2: $POichon="checked"; break; } $haioj=""; $haion=""; //selectie status switch ($haio) { case 1: $haioj="checked"; break; case 2: $haion="checked"; break; } if ($andereuniv=="Neen") { $sb_neen=" selected "; } if ($andereuniv=="RUG") { $sb_rug=" selected "; } if ($andereuniv=="UIA") { $sb_uia=" selected "; } if ($andereuniv=="KUL") { $sb_kul=" selected "; } if ($andereuniv=="ULB") { $sb_ulb=" selected "; } if ($andereuniv=="ULg") { $sb_ul=" selected "; } if ($andereuniv=="Andere") { $sb_and=" selected "; } if ($andereuniv=="UCL") { $sb_ucl=" selected "; } $praktijka=""; $praktijkb=""; $praktijkc=""; $praktijkd=""; $praktijke=""; //selectie status switch ($praktijk) { case 1: $praktijka="checked"; break; case 2: $praktijkb="checked"; break; case 3: $praktijkc="checked"; break; case 4: $praktijkd="checked"; break; case 5: $praktijkc="checked"; break; } $ligginga=""; $liggingb=""; $liggingc=""; //selectie status switch ($ligging) { case 1: $ligginga="checked"; break; case 2: $liggingb="checked"; break; case 3: $liggingc="checked"; break; } $raadplega=""; $raadplegb=""; $raadplegc=""; $raadplegd=""; //selectie status switch ($raadplegingen) { case 1: $raadplega="checked"; break; case 2: $raadplegb="checked"; break; case 3: $raadplegc="checked"; break; case 4: $raadplegd="checked"; break; } $pata=""; $patb=""; $patc=""; $patd=""; //selectie status switch ($pat) { case 1: $pata="checked"; break; case 2: $patb="checked"; break; case 3: $patc="checked"; break; case 4: $patd="checked"; break; } if ($emd=="Neen") { $emd_neen=" selected "; } if ($emd=="Accrimed") { $emd_Accrimed=" selected "; } if ($emd=="EpicureSoft") { $emd_EpicureSoft=" selected "; } if ($emd=="Fisimed") { $emd_Fisimed=" selected "; } if ($emd=="HealthOne") { $emd_HealthOne=" selected "; } if ($emd=="iCure") { $emd_iCure=" selected "; } if ($emd=="LeGeneraliste") { $emd_LeGeneraliste=" selected "; } if ($emd=="Medicis") { $emd_Medicis=" selected "; } if ($emd=="Medidoc") { $emd_Medidoc=" selected "; } if ($emd=="Medigest") { $emd_Medigest=" selected "; } if ($emd=="Medinote") { $emd_Medinote=" selected "; } if ($emd=="Mediwin") { $emd_Mediwin=" selected "; } if ($emd=="MedSoft") { $emd_MedSoft=" selected "; } if ($emd=="Mepas") { $emd_Mepas=" selected "; } if ($emd=="Omnipro") { $emd_Omnipro=" selected "; } if ($emd=="Omniwin") { $emd_Omniwin=" selected "; } if ($emd=="Pricare") { $emd_Pricare=" selected "; } if ($emd=="Prodoc") { $emd_neen=" selected "; } if ($emd=="Socrate") { $emd_Socrate=" selected "; } if ($emd=="SoSoeMe") { $emd_SoSoeMe=" selected "; } if ($emd=="Windoc") { $emd_Windoc=" selected "; } if ($emd=="Andere") { $emd_and=" selected "; } $medewa=""; $medewb=""; $medewc=""; //selectie status switch ($medewerkers) { case 1: $medewa="checked"; break; case 2: $medewb="checked"; break; case 3: $medewc="checked"; break; } $stata=""; $stati=""; $stato=""; //selectie status switch ($status) { case 1: $stata="checked"; break; case 2: $stati="checked"; break; case 3: $stato="checked"; break; } if ($univ=="VUB") { $s_vub=" selected "; } if ($univ=="RUG") { $s_rug=" selected "; } if ($univ=="UIA") { $s_uia=" selected "; } if ($univ=="KUL") { $s_kul=" selected "; } if ($univ=="ULB") { $s_ulb=" selected "; } if ($univ=="ULg") { $s_ulg=" selected "; } if ($univ=="Andere") { $s_and=" selected "; } if ($univ=="UCL") { $s_ucl=" selected "; } if ($row["jaar"] == 2009) { $s_09=" selected"; } if ($row["jaar"] == 2008) { $s_08=" selected"; } if ($row["jaar"] == 2007) { $s_07=" selected"; } if ($row["jaar"] == 2006) { $s_06=" selected"; } if ($row["jaar"] == 2005) { $s_05=" selected"; } if ($row["jaar"] == 2004) { $s_04=" selected"; } if ($row["jaar"] == 2003) { $s_03=" selected"; } if ($row["jaar"] == 2002) { $s_02=" selected"; } if ($row["jaar"] == 2001) { $s_01=" selected"; } if ($row["jaar"] == 2000) { $s_00=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1999) { $s_99=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1998) { $s_98=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1997) { $s_97=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1996) { $s_96=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1995) { $s_95=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1994) { $s_94=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1993) { $s_93=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1992) { $s_92=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1991) { $s_91=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1990) { $s_90=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1989) { $s_89=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1988) { $s_88=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1987) { $s_87=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1986) { $s_86=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1985) { $s_85=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1984) { $s_84=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1983) { $s_83=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1982) { $s_82=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1981) { $s_81=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1980) { $s_80=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1979) { $s_79=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1978) { $s_78=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1977) { $s_77=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1976) { $s_76=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1975) { $s_75=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1974) { $s_74=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1973) { $s_73=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1972) { $s_72=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1971) { $s_71=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1970) { $s_70=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1969) { $s_69=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1968) { $s_68=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1967) { $s_67=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1966) { $s_66=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1965) { $s_65=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1964) { $s_64=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1963) { $s_63=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1962) { $s_62=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1961) { $s_61=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1960) { $s_60=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1959) { $s_59=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1958) { $s_58=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1957) { $s_57=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1956) { $s_56=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1955) { $s_55=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1954) { $s_54=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1953) { $s_53=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1952) { $s_52=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1951) { $s_51=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1950) { $s_50=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1949) { $s_49=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1948) { $s_48=" selected"; } if ($row["jaar"] == 1947) { $s_47=" selected"; } if ($row["jaar"] == "Andere") { $s_and=" selected"; } if ($row["ekg"] == 1) { $v_ekg=" checked"; } if ($row["micro"] == 1) { $v_micro=" checked"; } if ($row["spiro"] == 1) { $v_spiro=" checked "; } if ($row["acupun"] == 1) { $v_acupun=" checked "; } if ($row["sport"] == 1) { $v_sport="checked"; } if ($row["homeo"] == 1) { $v_homeo="checked"; } if ($row["migra"] == 1) { $v_migra="checked"; } if ($row["ouder"] == 1) { $v_ouder="checked"; } if ($row["pedia"] == 1) { $v_pedia="checked"; } if ($row["gyneco"] == 1) { $v_gyneco="checked"; } if ($row["verzekering"] == 1) { $v_verzekering="checked"; } if ($row["arbeid"] == 1) { $v_arbeid="checked"; } if ($row["raadplKG"] == 1) { $v_raadplKG="checked"; } if ($row["LOK"] == 1) { $v_LOK="checked"; } if ($row["ingrepen"] == 1) { $v_ingrepen="checked"; } if ($row["infiltraties"] == 1) { $v_infiltraties="checked"; } $v_andere=$row["andere"]; if ($row["jaar1"] == 1) { $s_jaar1="checked"; } if ($row["jaar2"] == 1) { $s_jaar2="checked"; } if ($row["jaar3"] == 1) { $s_jaar3="checked"; } if ($row["jaar4"] == 1) { $s_jaar4="checked"; } if ($row["jaar5"] == 1) { $s_jaar5="checked"; } if ($row["jaar6"] == 1) { $s_jaar6="checked"; } if ($row["jaar7h"] == 1) { $s_jaar7h="checked"; } if ($row["jaar7s"] == 1) { $s_jaar7s="checked"; } } } } // Variabelen uit Stageper ophalen $month=date("m"); $year=date("Y"); If ($month=="1") { $maand1="Januari"; $maand2="Februari"; $maand3="Maart"; $maand4="April"; $maand5="Mei"; $maand6="Juni"; $maand7="Juli"; $maand8="Augustus"; $maand9="September"; $maand10="Oktober"; $maand11="November"; $maand12="December"; $jaar1=$year; $jaar2=$year; $jaar3=$year; $jaar4=$year; $jaar5=$year; $jaar6=$year; $jaar7=$year; $jaar8=$year; $jaar9=$year; $jaar10=$year; $jaar11=$year; $jaar12=$year; } If ($month=="2") { $maand1="Februari"; $maand2="Maart"; $maand3="April"; $maand4="Mei"; $maand5="Juni"; $maand6="Juli"; $maand7="Augustus"; $maand8="September"; $maand9="Oktober"; $maand10="November"; $maand11="December"; $maand12="Januari"; $jaar1=$year; $jaar2=$year; $jaar3=$year; $jaar4=$year; $jaar5=$year; $jaar6=$year; $jaar7=$year; $jaar8=$year; $jaar9=$year; $jaar10=$year; $jaar11=$year; $jaar12=$year+1; } If ($month=="3") { $maand1="Maart"; $maand2="April"; $maand3="Mei"; $maand4="Juni"; $maand5="Juli"; $maand6="Augustus"; $maand7="September"; $maand8="Oktober"; $maand9="November"; $maand10="December"; $maand11="Januari"; $maand12="Februari"; $jaar1=$year; $jaar2=$year; $jaar3=$year; $jaar4=$year; $jaar5=$year; $jaar6=$year; $jaar7=$year; $jaar8=$year; $jaar9=$year; $jaar10=$year; $jaar11=$year+1; $jaar12=$year+1; } If ($month=="4") { $maand1="April"; $maand2="Mei"; $maand3="Juni"; $maand4="Juli"; $maand5="Augustus"; $maand6="September"; $maand7="Oktober"; $maand8="November"; $maand9="December"; $maand10="Januari"; $maand11="Februari"; $maand12="Maart"; $jaar1=$year; $jaar2=$year; $jaar3=$year; $jaar4=$year; $jaar5=$year; $jaar6=$year; $jaar7=$year; $jaar8=$year; $jaar9=$year; $jaar10=$year+1; $jaar11=$year+1; $jaar12=$year+1; } If ($month=="5") { $maand1="Mei"; $maand2="Juni"; $maand3="Juli"; $maand4="Augustus"; $maand5="September"; $maand6="Oktober"; $maand7="November"; $maand8="December"; $maand9="Januari"; $maand10="Februari"; $maand11="Maart"; $maand12="April"; $jaar1=$year; $jaar2=$year; $jaar3=$year; $jaar4=$year; $jaar5=$year; $jaar6=$year; $jaar7=$year; $jaar8=$year; $jaar9=$year+1; $jaar10=$year+1; $jaar11=$year+1; $jaar12=$year+1; } If ($month=="6") { $maand1="Juni"; $maand2="Juli"; $maand3="Augustus"; $maand4="September"; $maand5="Oktober"; $maand6="November"; $maand7="December"; $maand8="Januari"; $maand9="Februari"; $maand10="Maart"; $maand11="April"; $maand12="Mei"; $jaar1=$year; $jaar2=$year; $jaar3=$year; $jaar4=$year; $jaar5=$year; $jaar6=$year; $jaar7=$year; $jaar8=$year+1; $jaar9=$year+1; $jaar10=$year+1; $jaar11=$year+1; $jaar12=$year+1; } If ($month=="7") { $maand1="Juli"; $maand2="Augustus"; $maand3="September"; $maand4="Oktober"; $maand5="November"; $maand6="December"; $maand7="Januari"; $maand8="Februari"; $maand9="Maart"; $maand10="April"; $maand11="Mei"; $maand12="Juni"; $jaar1=$year; $jaar2=$year; $jaar3=$year; $jaar4=$year; $jaar5=$year; $jaar6=$year; $jaar7=$year+1; $jaar8=$year+1; $jaar9=$year+1; $jaar10=$year+1; $jaar11=$year+1; $jaar12=$year+1; } If ($month=="8") { $maand1="Augustus"; $maand2="September"; $maand3="Oktober"; $maand4="November"; $maand5="December"; $maand6="Januari"; $maand7="Februari"; $maand8="Maart"; $maand9="April"; $maand10="Mei"; $maand11="Juni"; $maand12="Juli"; $jaar1=$year; $jaar2=$year; $jaar3=$year; $jaar4=$year; $jaar5=$year; $jaar6=$year+1; $jaar7=$year+1; $jaar8=$year+1; $jaar9=$year+1; $jaar10=$year+1; $jaar11=$year+1; $jaar12=$year+1; } If ($month=="9") { $maand1="September"; $maand2="Oktober"; $maand3="November"; $maand4="December"; $maand5="Januari"; $maand6="Februari"; $maand7="Maart"; $maand8="April"; $maand9="Mei"; $maand10="Juni"; $maand11="Juli"; $maand12="Augustus"; $jaar1=$year; $jaar2=$year; $jaar3=$year; $jaar4=$year; $jaar5=$year+1; $jaar6=$year+1; $jaar7=$year+1; $jaar8=$year+1; $jaar9=$year+1; $jaar10=$year+1; $jaar11=$year+1; $jaar12=$year+1; } If ($month=="10") { $maand1="Oktober"; $maand2="November"; $maand3="December"; $maand4="Januari"; $maand5="Februari"; $maand6="Maart"; $maand7="April"; $maand8="Mei"; $maand9="Juni"; $maand10="Juli"; $maand11="Augustus"; $maand12="September"; $jaar1=$year; $jaar2=$year; $jaar3=$year; $jaar4=$year+1; $jaar5=$year+1; $jaar6=$year+1; $jaar7=$year+1; $jaar8=$year+1; $jaar9=$year+1; $jaar10=$year+1; $jaar11=$year+1; $jaar12=$year+1; } If ($month=="11") { $maand1="November"; $maand2="December"; $maand3="Januari"; $maand4="Februari"; $maand5="Maart"; $maand6="April"; $maand7="Mei"; $maand8="Juni"; $maand9="Juli"; $maand10="Augustus"; $maand11="September"; $maand12="Oktober"; $jaar1=$year; $jaar2=$year; $jaar3=$year+1; $jaar4=$year+1; $jaar5=$year+1; $jaar6=$year+1; $jaar7=$year+1; $jaar8=$year+1; $jaar9=$year+1; $jaar10=$year+1; $jaar11=$year+1; $jaar12=$year+1; } If ($month=="12") { $maand1="December"; $maand2="Januari"; $maand3="Februari"; $maand4="Maart"; $maand5="April"; $maand6="Mei"; $maand7="Juni"; $maand8="Juli"; $maand9="Augustus"; $maand10="September"; $maand11="Oktober"; $maand12="November"; $jaar1=$year; $jaar2=$year+1; $jaar3=$year+1; $jaar4=$year+1; $jaar5=$year+1; $jaar6=$year+1; $jaar7=$year+1; $jaar8=$year+1; $jaar9=$year+1; $jaar10=$year+1; $jaar11=$year+1; $jaar12=$year+1; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand1 and $row['jaar']==$jaar1) { $stud1=$row["student"]; $stag1=$row["beschik"]; $jaarstud1=$row["jaarstud"]; } } if ($stag1=="1") { $stag1="checked"; } if ($jaarstud1=="1") { $jaarstud1_1="selected"; } if ($jaarstud1=="2") { $jaarstud1_2="selected"; } if ($jaarstud1=="3") { $jaarstud1_3="selected"; } if ($jaarstud1=="4") { $jaarstud1_4="selected"; } if ($jaarstud1=="5") { $jaarstud1_5="selected"; } if ($jaarstud1=="6") { $jaarstud1_6="selected"; } if ($jaarstud1=="7h") { $jaarstud1_7h="selected"; } if ($jaarstud1=="7s") { $jaarstud1_7s="selected"; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand2 and $row['jaar']==$jaar2) { $stud2=$row["student"]; $stag2=$row["beschik"]; $jaarstud2=$row["jaarstud"]; } } if ($stag2=="1") { $stag2="checked"; } if ($jaarstud2=="1") { $jaarstud2_1="selected"; } if ($jaarstud2=="2") { $jaarstud2_2="selected"; } if ($jaarstud2=="3") { $jaarstud2_3="selected"; } if ($jaarstud2=="4") { $jaarstud2_4="selected"; } if ($jaarstud2=="5") { $jaarstud2_5="selected"; } if ($jaarstud2=="6") { $jaarstud2_6="selected"; } if ($jaarstud2=="7h") { $jaarstud2_7h="selected"; } if ($jaarstud2=="7s") { $jaarstud2_7s="selected"; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand3 and $row['jaar']==$jaar3) { $stud3=$row["student"]; $stag3=$row["beschik"]; $jaarstud3=$row["jaarstud"]; } } if ($stag3=="1") { $stag3="checked"; } if ($jaarstud3=="1") { $jaarstud3_1="selected"; } if ($jaarstud3=="2") { $jaarstud3_2="selected"; } if ($jaarstud3=="3") { $jaarstud3_3="selected"; } if ($jaarstud3=="4") { $jaarstud3_4="selected"; } if ($jaarstud3=="5") { $jaarstud3_5="selected"; } if ($jaarstud3=="6") { $jaarstud3_6="selected"; } if ($jaarstud3=="7h") { $jaarstud3_7h="selected"; } if ($jaarstud3=="7s") { $jaarstud3_7s="selected"; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand4 and $row['jaar']==$jaar4) { $stud4=$row["student"]; $stag4=$row["beschik"]; $jaarstud4=$row["jaarstud"]; } } if ($stag4=="1") { $stag4="checked"; } if ($jaarstud4=="1") { $jaarstud4_1="selected"; } if ($jaarstud4=="2") { $jaarstud4_2="selected"; } if ($jaarstud4=="3") { $jaarstud4_3="selected"; } if ($jaarstud4=="4") { $jaarstud4_4="selected"; } if ($jaarstud4=="5") { $jaarstud4_5="selected"; } if ($jaarstud4=="6") { $jaarstud4_6="selected"; } if ($jaarstud4=="7h") { $jaarstud4_7h="selected"; } if ($jaarstud4=="7s") { $jaarstud4_7s="selected"; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand5 and $row['jaar']==$jaar5) { $stud5=$row["student"]; $stag5=$row["beschik"]; $jaarstud5=$row["jaarstud"]; } } if ($stag5=="1") { $stag5="checked"; } if ($jaarstud5=="1") { $jaarstud5_1="selected"; } if ($jaarstud5=="2") { $jaarstud5_2="selected"; } if ($jaarstud5=="3") { $jaarstud5_3="selected"; } if ($jaarstud5=="4") { $jaarstud5_4="selected"; } if ($jaarstud5=="5") { $jaarstud5_5="selected"; } if ($jaarstud5=="6") { $jaarstud5_6="selected"; } if ($jaarstud5=="7h") { $jaarstud5_7h="selected"; } if ($jaarstud5=="7s") { $jaarstud5_7s="selected"; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand6 and $row['jaar']==$jaar6) { $stud6=$row["student"]; $stag6=$row["beschik"]; $jaarstud6=$row["jaarstud"]; } } if ($stag6=="1") { $stag6="checked"; } if ($jaarstud6=="1") { $jaarstud6_1="selected"; } if ($jaarstud6=="2") { $jaarstud6_2="selected"; } if ($jaarstud6=="3") { $jaarstud6_3="selected"; } if ($jaarstud6=="4") { $jaarstud6_4="selected"; } if ($jaarstud6=="5") { $jaarstud6_5="selected"; } if ($jaarstud6=="6") { $jaarstud6_6="selected"; } if ($jaarstud6=="7h") { $jaarstud6_7h="selected"; } if ($jaarstud6=="7s") { $jaarstud6_7s="selected"; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand7 and $row['jaar']==$jaar7) { $stud7=$row["student"]; $stag7=$row["beschik"]; $jaarstud7=$row["jaarstud"]; } } if ($stag7=="1") { $stag7="checked"; } if ($jaarstud7=="1") { $jaarstud7_1="selected"; } if ($jaarstud7=="2") { $jaarstud7_2="selected"; } if ($jaarstud7=="3") { $jaarstud7_3="selected"; } if ($jaarstud7=="4") { $jaarstud7_4="selected"; } if ($jaarstud7=="5") { $jaarstud7_5="selected"; } if ($jaarstud7=="6") { $jaarstud7_6="selected"; } if ($jaarstud7=="7h") { $jaarstud7_7h="selected"; } if ($jaarstud7=="7s") { $jaarstud7_7s="selected"; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand8 and $row['jaar']==$jaar8) { $stud8=$row["student"]; $stag8=$row["beschik"]; $jaarstud8=$row["jaarstud"]; } } if ($stag8=="1") { $stag8="checked"; } if ($jaarstud8=="1") { $jaarstud8_1="selected"; } if ($jaarstud8=="2") { $jaarstud8_2="selected"; } if ($jaarstud8=="3") { $jaarstud8_3="selected"; } if ($jaarstud8=="4") { $jaarstud8_4="selected"; } if ($jaarstud8=="5") { $jaarstud8_5="selected"; } if ($jaarstud8=="6") { $jaarstud8_6="selected"; } if ($jaarstud8=="7h") { $jaarstud8_7h="selected"; } if ($jaarstud8=="7s") { $jaarstud8_7s="selected"; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand9 and $row['jaar']==$jaar9) { $stud9=$row["student"]; $stag9=$row["beschik"]; $jaarstud9=$row["jaarstud"]; } } if ($stag9=="1") { $stag9="checked"; } if ($jaarstud9=="1") { $jaarstud9_1="selected"; } if ($jaarstud9=="2") { $jaarstud9_2="selected"; } if ($jaarstud9=="3") { $jaarstud9_3="selected"; } if ($jaarstud9=="4") { $jaarstud9_4="selected"; } if ($jaarstud9=="5") { $jaarstud9_5="selected"; } if ($jaarstud9=="6") { $jaarstud9_6="selected"; } if ($jaarstud9=="7h") { $jaarstud9_7h="selected"; } if ($jaarstud9=="7s") { $jaarstud9_7s="selected"; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand10 and $row['jaar']==$jaar10) { $stud10=$row["student"]; $stag10=$row["beschik"]; $jaarstud10=$row["jaarstud"]; } } if ($stag10=="1") { $stag10="checked"; } if ($jaarstud10=="1") { $jaarstud10_1="selected"; } if ($jaarstud10=="2") { $jaarstud10_2="selected"; } if ($jaarstud10=="3") { $jaarstud10_3="selected"; } if ($jaarstud10=="4") { $jaarstud10_4="selected"; } if ($jaarstud10=="5") { $jaarstud10_5="selected"; } if ($jaarstud10=="6") { $jaarstud10_6="selected"; } if ($jaarstud10=="7h") { $jaarstud10_7h="selected"; } if ($jaarstud10=="7s") { $jaarstud10_7s="selected"; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand11 and $row['jaar']==$jaar11) { $stud11=$row["student"]; $stag11=$row["beschik"]; $jaarstud11=$row["jaarstud"]; } } if ($stag11=="1") { $stag11="checked"; } if ($jaarstud11=="1") { $jaarstud11_1="selected"; } if ($jaarstud11=="2") { $jaarstud11_2="selected"; } if ($jaarstud11=="3") { $jaarstud11_3="selected"; } if ($jaarstud11=="4") { $jaarstud11_4="selected"; } if ($jaarstud11=="5") { $jaarstud11_5="selected"; } if ($jaarstud11=="6") { $jaarstud11_6="selected"; } if ($jaarstud11=="7h") { $jaarstud11_7h="selected"; } if ($jaarstud11=="7s") { $jaarstud11_7s="selected"; } $result = mysql_query("SELECT * FROM Stageper WHERE docID='$id'"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ $num=$num+1; if ($row['maand']==$maand12 and $row['jaar']==$jaar12) { $stud12=$row["student"]; $stag12=$row["beschik"]; $jaarstud12=$row["jaarstud"]; } } if ($stag12=="1") { $stag12="checked"; } if ($jaarstud12=="1") { $jaarstud12_1="selected"; } if ($jaarstud12=="2") { $jaarstud12_2="selected"; } if ($jaarstud12=="3") { $jaarstud12_3="selected"; } if ($jaarstud12=="4") { $jaarstud12_4="selected"; } if ($jaarstud12=="5") { $jaarstud12_5="selected"; } if ($jaarstud12=="6") { $jaarstud12_6="selected"; } if ($jaarstud12=="7h") { $jaarstud12_7h="selected"; } if ($jaarstud12=="7s") { $jaarstud12_7s="selected"; } ?>
Voornaam:
Naam:
Praktijkadres:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Website:
Geboortedatum:
Universiteit van afstuderen:
Jaar van afstuderen:
RIZIV nr:
Geaccrediteerd:
  >Ja      >Neen

Praktijk informatie

De onderstaande gegevens kunnen nuttig zijn voor de studenten om een stageplaats te kiezen die voldoet aan hun verwachtingen. De gegevens kunnen ook gerbuikt worden om een student met een stagepraktijk te matchen.

Praktijkopleider ICHO:
  >Ja      >Neen
HAIO in de praktijk:
  >Ja      >Neen
Stagebegeleider voor andere universiteit:
Praktijkvorm:
  >Solo     >Duo     >Groep     >WGC     >GVHV
Namen collega's:
Ligging praktijk:
  >Stad     >Voorstad     >Platteland
Raadplegingen:
  >Alleen op afspraak     >Alleen zonder afspraak                     >Vooral op afspraak     >Vooral zonder afspraak
Patiënten per week per arts:
  >± 50     >± 100     >± 150     >> 150
EMD:
Medewerkers:
  >Telesecretariaat    >Verpleegkundige    >Praktijkassistent
Bereikbaarheid:

Interessegebieden

Vul hier de activiteiten in die u uitoefent in uw praktijk. De gegevens kunnen nuttig zijn voor de studenten om een stageplaats te vinden die hen toelaat om hiaten in hun eigen opleiding op te vullen.

EKG:
>
Spirometrie:
>
Microscopie:
/>
Ouderenzorg:
/>
Pediatrie:
/>
Gynecologie:
/>
Migrantenzorg:
/>
Homeopathie:
/>
Sportgeneeskunde:
/>
Acupunctuur:
/>
Controle- of verzekeringsgeneeskunde:
/>
Arbeidsgeneeskunde:
/>
Raadpleging Kind en Gezin:
/>
LOK voorzitter:
/>
Kleine ingrepen:
/>
Infiltraties:
/>
Andere:
>

Beschibaar voor studenten

U kan selecteren welke studenten u wenst te ontvangen. De stages van de bachelorstudenten duren drie dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) en verlopen meestal in november en april. De stages van de masterstudenten duren vier weken voltijds (uitgezonderd op woensdag) en verlopen meestal in november en maart.

1e bachelor:
/>
2e master:
/>
2e bachelor:
/>
3e master:
/>
3e bachelor:
/>
4e master HA:
/>
1e master:
/>
4e master spec:
/>

Beschikbaarheid voor stages

Kruis hier in eerste instantie uw beschikbare maanden aan. Alleen indien u één of meerdere maanden beschikbaar bent, zal uw naam ook verschijnen in de lijst met bechikbare stageplaatsen. Alleen nadat u een overeenkomst hebt met een student vult uzelf of het secretariaat huisartsgeneeskunde de naam en het jaar van de student in. U zal dan niet meer gecontacteerd worden voor stages gedurende die maand.

:
/> Stagiair: Jaar:
:
/> Stagiair: Jaar:
:
/> Stagiair: Jaar:
:
/> Stagiair: Jaar:
:
/> Stagiair: Jaar:
:
/> Stagiair: Jaar:
:
/> Stagiair: Jaar:
:
/> Stagiair: Jaar:
:
/> Stagiair: Jaar:
:
/> Stagiair: Jaar:
:
/> Stagiair: Jaar:
:
/> Stagiair: Jaar:

Toegangsparameters

U kan uw login en paswoord aanpassen. Bewaar de aangepaste gegevens op een veilige plaats. Bij verlies kan u alsnog uw login en paswoord bekomen met het e-mail adres dat in dit profiel ingevuld werd.

Login:
Paswoord:

    


©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be