Vrije Universiteit Brussel


Aanbod dienstbetoon

De stafleden van de vakgroep hebben een brede kennis over alle (huisarts)geneeskundige thema's en kunnen hierover zowel naar artsen als patiënten vorming geven. Uiteraard hebben de stafleden elk een expertisedomein waarin zij als opinieleider vorming kunnen verschaffen.

Prof Dr Johan Vansintejan

 • Seksualiteit
 • Professioneel communiceren

Prof Dr Dirk Devroey

 • Alternatieve geneeswijzen
 • Cardio-vasculaire preventie
 • Praktijkorganisatie

Prof Dr Emily Verté

 • Eerstelijnszorg
 • Ouderenzorg

Prof Lieve Van Den Block

 • Zorg rond het levenseinde
 • Train-the-trainer

Dr Inès Van Rossem

 • Kankerpreventie
 • Werkplekleren

Dr Rita Van Obberghen

 • Grootstadgeneeskunde
 • Abortus

Dr Laure Carnol

 • Toetsing

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be