Vrije Universiteit Brussel


Informatie over stages huisartsgeneeskunde

Een stage aanvragen: Belangrijke aandachtspunten

Indien je een huisarts/stagebegeleider van onze lijst kiest, mag je hem/haar meteen contacteren en laat je na akkoord het aanvraagformulier door de arts in kwestie en Prof. Jan Vansintejan handtekenen.

Indien je een huisarts/stagebegeleider kiest die niet op onze lijst staat, vraag je eerst via e-mail toestemming, nog voor (!) de arts in kwestie te contacteren. Tevens motiveer je waarom je geen arts van de lijst koos. Enkel na de goedkeuring mag je de arts contacteren en de aanvraag voor de stage (en de informatiefiche) invullen en laten tekenen door de huisarts en door Prof. Vansintejan.

Uitsluitend na de goedkeuring door Prof. Jan Vansintejan mag u de aanvraag voor de stage en de informatiefiche invullen en laten tekenen door de huisarts en daarna door Prof. Jan Vansintejan.

Opgelet:

  • Enkel de lijst van huisarts/stagebegeleiders op deze site is geldig!
  • Stages dienen steeds twee maanden op voorhand administratief in orde te worden gebracht!
  • Lees zeker ook het stagereglement aandachtig!

Volledige stagedossiers voor studenten

De onderstaande stagedossiers bevatten alle documenten die nodig zijn voor een stage, met name: (1) Informatie voor de student, (2) Aanmelding stage, (3) Aanvraag stage, (4) Informatiefiche voor nieuwe stagebegeleiders en (5) Affiche voor in de wachtkamer.

Informatie voor studenten

Informatie voor kandidaat-stagebegeleiders

Stageplaatsen

Aanvragen stages bij huisartsen (Aanvraagformulier)

Aanmelding bij stagebegeleider

Portfolio's

Registratie arbeidsduur stages

©2005-2024 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be