Vrije Universiteit Brussel


Pre-specialisatiestage

Aanmelding pre-specialisatiestage huisartsgeneeskunde

De aanmelding voor de pre-specialisatiestage huisartsgeneeskunde dient te gebeuren voor 1 december van het lopende academiejaar. Late instromers kunnen zich nog aanmelden mits een goede motivering voor 1 april. De aanmelding gaat gepaard met een CV en een motivatie waarom de student de manama huisartsgeneeskunde wil volgen.

Eerste maand: GIMMICS

Tijdens de eerste maand (mei) krijgt de student verdiepende lessen huisartsgeneeskunde afgewisseld met de GIMMICS stage. Tijdens deze stage zullen de studenten werken in een virtuele huisartspraktijk en onder eigen verantwoordelijkheid simulatiepatiŽnten verzorgen.

Tweede maand: Huisartsstage

Tijdens de tweede maand (juni) loopt de student stage in een echte huisartspraktijk. De student moet op woensdag terugkeren naar de universiteit voor de terugkomendagen waarop hij/zij opdrachten zal krijgen en deze bespreken.

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be