Vrije Universiteit Brussel


Carnol L, Vandevoorde J. Heeft de organisatie van een preventieconsult in het kader van het GMD-plus een invloed op het cardiovasculair risicobeheer in de praktijk?

Eerste auteur: Carnol Laure

Jaar: 2013

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be