Vrije Universiteit Brussel


Bogaerts C, Vandevoorde J. Onderzoek naar het welbevinden van de jonge Vlaamse huisarts.

Eerste auteur: Bogaerts C

Jaar: 2012

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be