Vrije Universiteit Brussel


Heyvaert G, Vandevoorde J. Het gebruik van spirometrie door huisartsen na het volgen van een geaccrediteerde opleiding

Eerste auteur: Heyvaert Goedele

Jaar: 2009

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be