Vrije Universiteit Brussel


De Backer M, Vandevoorde J. Integratie van spirometrie in de huisartsenpratkijk: invloed van spirometrie op het diagnosticeren van astma en COPD. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2008.

Jaar: 2008

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be