Vrije Universiteit Brussel


Van De Maele H, Vandevoorde J. Wat weten vrouwen vanaf 50 jaar over osteoporose?

Eerste auteur: Vandevoorde Jan

Jaar: 2005

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be