Vrije Universiteit Brussel


Nieuwets M, Devroey D. Het voorkomen van hartfalen tijdens de behandeling met amlodipine vergeleken met angiotensine-2 antagonisten, diuretica, andere calciumantagonisten en placebo: een meta-analyse.

Jaar: 2005

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be