Vrije Universiteit Brussel


Lombaert I, Michels J. Oogaandoeningen bij kinderen(het luie oog).

Jaar: 1997

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be