Vrije Universiteit Brussel


Handelingen bij het levenseinde


VakcoŲrdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Dirk Devroey
Semester: 1
Datum: 2016-12-06
Uur: 15:00
OO-fiche: GF-HUIS-12552
Vak: Levensloop geneeskunde
Lesnummer: 423
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - kunnen toepassen van de verschillende wetten met betrekking op levenseinde (euthanasie, patiŽntenrechten etc)
- kunnen begeleiden van patiŽnt met verzoek voor wilsbeschikking/euthanasie
- kennen van het gebruik van (negatieve) wilsbeschikking
- kennen van de werkwijze voor euthanasie, terminale sedatie, hulp bij zelfdoding
- kennen van de veschillende documenten met betrekking tot het levenseinde
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be