Vrije Universiteit Brussel


Dementie


VakcoŲrdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Ingo Beyer
Semester: 1
Datum: 2016-12-05
Uur: 12:00
OO-fiche: GF-HUIS-12552
Vak: Levensloop geneeskunde
Lesnummer: 409
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: 1. De student duidt aan wat een oppuntstelling van dementie bij een geriatrische patiŽnt dient te omvatten.
2. De student beschrijft de mogelijkheden van de farmacotherapie voor cognitie en gedragsproblemen.
3. De student beschrijft de niet-farmacologische behandeling gericht op de patiŽnt en op de care-gever.
4. De student beschrijft de evolutie en prognose van het dementieproces.
5. De student beschrijft de problematiek van wilsonbekwaamheid. .
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be