Vrije Universiteit Brussel


Orthopedie (kind)


Vakco÷rdinator: Dirk Devroey
Titularis: Yvan Vandenplas
Lesgever: Armand Laumen
Semester: 1
Datum: 2016-10-06
Uur: 15:00
OO-fiche: GF-HUIS-12552
Vak: Levensloop geneeskunde
Lesnummer: 408
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - herkennen van ontwikkelingsstoornissen van het bewegingsstelsel bij het kind
- kennen van het doorverwijsbeleid van ontwikkelingsstoornissen van het bewegingsstelsel bij het kind
- kennen van de alarmsignalen van ontwikkelingsstoornissen van het bewegingsstelsel bij het kind
- opvolging van ontwikkelingsstoornissen van het bewegingsstelsel bij het kind
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be