Vrije Universiteit Brussel


Kind met koorts


Vakco÷rdinator: Dirk Devroey
Titularis: Yvan Vandenplas
Lesgever: Michel Deneyer
Semester: 1
Datum: 2016-12-05
Uur: 14:00
OO-fiche: GF-HUIS-12552
Vak: Levensloop geneeskunde
Lesnummer: 407
Duur: 2 u
Hoorcollege:
Werkcollege: 2
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - Aftasten van het rationale bij koorts aan de hand van evidence based medicine.
- Maken van risico-analyse vgls. leeftijd, symptomen, tekens, graad vaccinatie en sociaal draagvlak van de ouders
- Overlopen van symptomen en tekens met uitvergroten van specifieke punten.
- Aanreiken van beleidsbepalende factoren en richtlijnen
Bespreken frequente kinderziekten aan de hand van iconografie
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be