Vrije Universiteit Brussel


Kwaliteitsmanagement III


Vakco÷rdinator: Jan Vandevoorde
Titularis: Jan Vandevoorde
Lesgever: Jan Vandevoorde
Semester: 1e sem
Datum: 2016-12-16
Uur: 13:00
OO-fiche: GF-HUIS-12551
Vak: Wetenschappelijk denken en continue opleiding
Lesnummer: 320
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: De student kent de fases van implementatie van een algemene richtlijn in de lokale praktijk.

De student kan een praktijkconsensus opstellen.

De student kan een plan opstellen voor zijn masterproef.
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal: Lesnotities
Boek "Dokteren met kwaliteit"
-
Opmerkingen: Praktische uitwerking van een kwalliteitsbevorderend project tijdens de GIMMICS-stage

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be