Vrije Universiteit Brussel


Kritisch Lezen II


Vakco÷rdinator: Jan Vandevoorde
Titularis: Jan Vandevoorde
Lesgever: Jan Vandevoorde
Semester: 1
Datum: 2016-11-09
Uur: 14:00
OO-fiche: GF-HUIS-12551
Vak: Wetenschappelijk denken en continue opleiding
Lesnummer: 307
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: De student kan een aangeboden wetenschappelijk artikel op een gestructureerde manier kritisch bespreken
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen: Na de les Kritisch Lezen I krijgen de studenten een artikel mee naar huis. De kritische bespreking van het artikel in groep wordt door de studenten thuis voorbereid.

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be