Vrije Universiteit Brussel


Inleiding tot de opleiding HA-geneeskunde


Vakcoördinator:
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Alle ZAP
Semester: 1
Datum: 2016-09-28
Uur: 14:00
OO-fiche: GF-HUIS-
Vak:
Lesnummer: 301
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen:
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be