Vrije Universiteit Brussel


Neurologische aandoeningen


Vakco÷rdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Laure Carnol
Semester: 1
Datum: 2016-12-09
Uur: 15:00
OO-fiche: GF-HUIS-12550
Vak: Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten I
Lesnummer: 223
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - Kennen van de preventieve maatregelen tegen CVA en TIA
- Kennen van de diagnostische criteria voor CVA en TIA
- Kennen van de alarmsymptomen voor CVA en TIA
- Kennen van het doorverwijsbeleid voor CVA en TIA
- Kennen en opvolgen van multiple sclerose
- Kennen en behandelen van de ziekte van Parkinson
- Kennen en behandelen van epilepsie
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:
Eindtermen: Epilepsie en convulsies
Parkinsonisme en de ziekte van Parkinson
TIA/CVA
Multiple sclerose

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be