Vrije Universiteit Brussel


Pijn op de borst


Vakco÷rdinator: Dirk Devroey
Titularis: Dirk Devroey
Lesgever: Laure Carnol
Semester: 1
Datum: 2016-12-06
Uur: 13:00
OO-fiche: GF-HUIS-12550
Vak: Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten I
Lesnummer: 204
Duur: 2 u
Hoorcollege: 2
Werkcollege:
Zelfstudie:
-
Leerdoelen: - Kunnen opsommen van frequente en minder frequente oorzaken
- Kunnen opstarten en opvolgen van een behandeling (inclusief voor angor)
- Kennen van de diagnostische tests en hun beperkingen
- Kennen van de alarmsymptomen
- Kennen van het doorverwijsbeleid
- Kunnen inschatten van het cardiovasculair risico en hieraan een gepast gevolg kunnen geven
-
Inhoud:
-
Studiemateriaal:
-
Opmerkingen:

©2005-2018 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be