Medische vaardigheden


Deze lijst van medische vaardigheden geeft een overzicht van de belangrijkste praktische vaardigheden die een huisarts onder de knie moet hebben op het ogenblik dat hij de opleiding voltooit. Deze vaardigheden kunnen nog niet allemaal volledig onder de knie zijn op het einde van het zevende jaar, maar de student moet hier wel naar streven.

Deze praktische vaardigheden kunnen ingedeeld worden in acht groepen:

Lichamelijk onderzoek"; echo ""; $vaardigfilter="WHERE code1=2 and code2=1"; $result = mysql_query("SELECT * FROM StageVaardig $vaardigfilter ORDER BY vaardigheid ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $row[vaardigheid] . "
"; echo "

Technisch diagnotisch onderzoek

"; echo ""; $vaardigfilter="WHERE code1=2 and code2=2"; $result = mysql_query("SELECT * FROM StageVaardig $vaardigfilter ORDER BY vaardigheid ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $row[vaardigheid] . "
"; echo "

Afnametechnieken

"; echo ""; $vaardigfilter="WHERE code1=2 and code2=3"; $result = mysql_query("SELECT * FROM StageVaardig $vaardigfilter ORDER BY vaardigheid ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $row[vaardigheid] . "
"; echo "

Therapeutische acten

"; echo ""; $vaardigfilter="WHERE code1=2 and code2=4"; $result = mysql_query("SELECT * FROM StageVaardig $vaardigfilter ORDER BY vaardigheid ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $row[vaardigheid] . "
"; echo "

Kleine heelkunde

"; echo ""; $vaardigfilter="WHERE code1=2 and code2=5"; $result = mysql_query("SELECT * FROM StageVaardig $vaardigfilter ORDER BY vaardigheid ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $row[vaardigheid] . "
"; echo "

Verbanden

"; echo ""; $vaardigfilter="WHERE code1=2 and code2=6"; $result = mysql_query("SELECT * FROM StageVaardig $vaardigfilter ORDER BY vaardigheid ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $row[vaardigheid] . "
"; echo "

Administratie

"; echo ""; $vaardigfilter="WHERE code1=2 and code2=7"; $result = mysql_query("SELECT * FROM StageVaardig $vaardigfilter ORDER BY vaardigheid ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $row[vaardigheid] . "
"; echo "

Varia

"; echo ""; $vaardigfilter="WHERE code1=2 and code2=8"; $result = mysql_query("SELECT * FROM StageVaardig $vaardigfilter ORDER BY vaardigheid ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $row[vaardigheid] . "
"; ?>
Terug naar boven

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be