Vrije Universiteit Brussel


Eindtermen Huisartsgeneeskunde


Bij de totstandkoming van deze eindtermen is gebruik gemaakt van het Raamplan en de CanMEDS. De uiteindelijke totstandkoming kwam er dank zij de Werkgroep Eindtermen van het ICHO.

Eindtermen beschrijven een wenselijke en duurzame competentie die resultaat is van veelsoortige leerprocessen. Eindtermen kunnen op verschillende niveaus gepositioneerd worden. De zogeheten Piramide van Miller geeft deze niveau-indeling goed weer door te beschrijven waartoe de arts in staat moet zijn: (1) weten, (2) weten hoe, (3) gezien hebben en (4) handelen.

In het 'Raamplan Artsopleiding 2001' worden de algemene eindtermen beschreven, gericht op het functioneren als arts. Daarbij worden vier rubrieken onderscheiden waarbinnen een groot aantal specifieke termen gedetailleerd zijn geformuleerd:

  • Medische aspecten
  • Wetenschappelijke aspecten
  • Persoonlijke aspecten
  • Aspecten in relatie tot de maatschappij en het gezondheidszorgsysteem

Wij hebben gekozen voor zeven competentiegebieden. Deze komen in belangrijke mate overeen met de CanMEDS 2000 roles, waarin de functie van de arts telkens is weergegeven als rol: (1) Medical Expert / Clinical Decision Maker, (2) Communicator, (3) Collaborator, (4) Scholar, (5) Health Advocate, (6) Manager en (7) Professional:

Medisch handelen

Abortus provocatus
Acnť
Acute dyspnoe
Acute en posttraumatische stress-stoornis
Acute pijn op de borst
Acute verwardheid/delirium
Acuut abdomen (incl appendicitis)
Afscheiding/pijnlijk gevoel urethra
Alcohol en drugs abusus
Allergische reactie
Alopecie
Amenorroe
Anale en perianale klachten
Anemie
Angor pectoris/AMI
Angststoornissen
Anticonceptie
Artritis
Artrose
Astma bronchiale
Balanitis/phimosis
Benigne en maligne huidzwellingen
Bewustzijnsverlies
Blaaspoliepen
Borstklachten
Cachexie
Cervixuitstrijk/cervixcarcinoom
Chronische psychiatrische stoornissen
Climacterische en postmenopauzale klachten
COPD
Crisishantering
Darmkanker
Decubitus
Dehydratatie
Dementie
Depressie
Diabetes mellitus
Diarree (akuut-chronisch-recidiverend)
Duizeligheid
DVT
Dysurie bij de man
Eczeem
Eetstoornis
Elleboogklachten
Enkeldistorsie
Enuresis/encopresis
Epilepsie en convulsies
Euthanasie
Galblaasproblemen
Gastro-intestinaal bloedverlies (oraal/anaal)
Geelzucht
Gehoorproblemen
Gekleurde huidletsels
Geweld in het gezin
Hartfalen
Hartritmestoornissen (excl VKF)
Hematurie
Hepatitis en cirrhose
Hernia (hiatales, umbilicales, inguinales)
Het rode en/of pijnlijke oog
Heupklachten
HIV en AIDS
Hoesten
Hoofdpijn
Huidinfectie/huidparasieten
Hypertensie
Iatrogeen lijden
Inflammatoir darmlijden
Intoxicatie
Invaliditeit
Jeuk
Jicht
Kanker bloed/beenmerg
Keelpijn
Kindermishandeling
Kleine ongemakken in de huisartsenpraktijk
Knieklachten
Knobbel in de borst/mammacarcinoom
Koorts
Kraambed
Lage rugpijn met uitstraling
Lage rugpijn zonder uitstraling
Lagere luchtweginfectie bij kinderen
Lagere luchtweginfectie bij volwassenen
Laryngitis subglottica/epiglottica
Leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen
Levensfaseproblematiek
Lichamelijk onverklaarde klachten
Longcarcinoom
Medicatie abusus
Meningitis/encephalitis
Menstruatieklachten/abnormaal vaginaal bloedverlies
Moeheid
Mond- en kaakproblemen
Multiple sclerose
Nagelproblemen
Nekklachten
Neuralgie en neuritis
Neurotraumatische aandoeningen (incl commotio cerebri)
Neusbloeding
NierinsufficiŽntie
Nierkoliek/stenen
Obstipatie/veranderde ontlasting/veranderd defaecatiepatroon
Omgaan met andere culturen
Ooglidproblemen
Oorprop, corpus alienum in het oor
Opvoedingsproblemen
Osteoporose
Otitis externa
Otitis media acuta en otitis media met effusie
Overgewicht
Overlijden
Palliatieve zorgen
Parkinsonisme en de ziekte van Parkinson
Perifere arteriŽle vaatstoornissen in de onderste ledematen
Persoonlijkheidsstoornis
PID
Pijnbestrijding
Pijnlijke frequente mictie
Pneumothorax
Pols- en handklachten
Preconceptionele advisering en klinische genetica
Prolaps vagina/uterus
Prostaatcarcinoom
Prostatitis
Psoriasis
Psychose
Pyelonefritis
Relatieproblemen
Rhinosinusitis
Rookstop
Schildklierafwijkingen
Schouderklachten
Sexuele problemen
Slaapstoornissen
Slikproblemen
SOA-consult
Sociale problemen
Spanningsklachten en surmenage
Spontane abortus
Statiekafwijkingen van het bewegingsapparaat
Stoornissen in het vetmetabolisme
Sub- en infertiliteit
TIA/CVA
Trauma bewegingsapparaat
Trauma van de huid (open/gesloten)
Tremor/restless legs
Tropische ziekten
Urgenties
Urine incontinentie
Vage buikklachten (krampen, flatulentie, misselijkheid,..)
Vaginale afscheiding/andere vaginale en vulvaire problemen
Varices
Vergrote pijnlijke lymfeklier
Virale infecties bij kinderen
VKF
Voetklachten
Worm- en parasitaire infecties
Zelfmoord
Zichtproblemen
Zona
Zuigelingenzorg en - ontwikkeling
Zwangerschapsbegeleiding
Zwelling en pijn in het scrotum

Communicatie

Advies- en GVO-gesprek
Basale consultvoering
Communicatie met personen met een andere cultuur
Communicatie met personen uit de patiŽntenomgeving
Communicatie via telefoon of elektronische mail
De begeleiding van een chronische patiŽnt
Gesprek met intense emoties
Motiverend gesprek
Slecht nieuwsgesprek

Samenwerking

De coŲrdinerende rol van de huisarts
Interprofessioneel samenwerken
Samenwerkingsaspecten in de beroepsgroep
Samenwerkingsaspecten in de eigen praktijk
Samenwerkingsaspecten tussen praktijken

Kennis en wetenschap

Autonoom en kritisch denken/lezen
Doelgericht leren (leeragenda en portfolio)
Het leren bij anderen bevorderen (patiŽnten, familie, studenten)

Maatschappelijk handelen

Gezondheidspromotie en preventie organiseren in de gemeenschap
Gezondheidspromotie en ziektepreventie in individuele contacten
Gezondheidspromotie en ziektepreventie organiseren in de praktijk

Organisatie

Administratiemanagement
Beheer van patiŽnten- en praktijkpopulatiegegevens
De continuÔteit van de huisartsenzorg
De huisarts als patiŽntencoach
Financieel management
Management van praktijkmedewerkers†
Praktijkmanagement
Praktijkvestiging en -inrichting
Tijdsmanagement
Verzekeringsaspecten
Zorgmanagement

Professionaliteit

Beroepsethiek en deontologie
Praktijkrealisme en flexibiliteit
Professionele kwaliteit van de zorgverlening
Zelfzorg

©2005-2020 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be