Eindtermen Huisartsgeneeskunde


Bij de totstandkoming van deze eindtermen is gebruik gemaakt van het Raamplan en de CanMEDS. De uiteindelijke totstandkoming kwam er dank zij de Werkgroep Eindtermen van het ICHO.

Eindtermen beschrijven een wenselijke en duurzame competentie die resultaat is van veelsoortige leerprocessen. Eindtermen kunnen op verschillende niveaus gepositioneerd worden. De zogeheten Piramide van Miller geeft deze niveau-indeling goed weer door te beschrijven waartoe de arts in staat moet zijn: (1) weten, (2) weten hoe, (3) gezien hebben en (4) handelen.

In het 'Raamplan Artsopleiding 2001' worden de algemene eindtermen beschreven, gericht op het functioneren als arts. Daarbij worden vier rubrieken onderscheiden waarbinnen een groot aantal specifieke termen gedetailleerd zijn geformuleerd:

  • Medische aspecten
  • Wetenschappelijke aspecten
  • Persoonlijke aspecten
  • Aspecten in relatie tot de maatschappij en het gezondheidszorgsysteem

Wij hebben gekozen voor zeven competentiegebieden. Deze komen in belangrijke mate overeen met de CanMEDS 2000 roles, waarin de functie van de arts telkens is weergegeven als rol: (1) Medical Expert / Clinical Decision Maker, (2) Communicator, (3) Collaborator, (4) Scholar, (5) Health Advocate, (6) Manager en (7) Professional:

Medisch handelen

"; echo ""; $result = mysql_query("SELECT * FROM HuisTerms WHERE codeterm='1' ORDER BY eindterm ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $fontcolor . $row["eindterm"] . "
"; //uitschrijven van de eindtermen echo "

Communicatie

"; echo ""; $result = mysql_query("SELECT * FROM HuisTerms WHERE codeterm='4' ORDER BY eindterm ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $fontcolor . $row["eindterm"] . "
"; //uitschrijven van de eindtermen echo "

Samenwerking

"; echo ""; $result = mysql_query("SELECT * FROM HuisTerms WHERE codeterm='3' ORDER BY eindterm ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $fontcolor . $row["eindterm"] . "
"; //uitschrijven van de Samenwerker echo "

Kennis en wetenschap

"; echo ""; $result = mysql_query("SELECT * FROM HuisTerms WHERE codeterm='7' ORDER BY eindterm ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $fontcolor . $row["eindterm"] . "
"; //uitschrijven van de eindtermen echo "

Maatschappelijk handelen

"; echo ""; $result = mysql_query("SELECT * FROM HuisTerms WHERE codeterm='5' ORDER BY eindterm ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $fontcolor . $row["eindterm"] . "
"; //uitschrijven van de eindtermen echo "

Organisatie

"; echo ""; $result = mysql_query("SELECT * FROM HuisTerms WHERE codeterm='2' ORDER BY eindterm ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $fontcolor . $row["eindterm"] . "
"; //uitschrijven van de eindtermen echo "

Professionaliteit

"; echo ""; $result = mysql_query("SELECT * FROM HuisTerms WHERE codeterm='6' ORDER BY eindterm ASC"); while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; } echo "
" . $fontcolor . $row["eindterm"] . "
"; ?>

Terug naar boven

©2005- • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be