Vrije Universiteit Brussel


Onderzoeksgroep NUMID (Nursing and Midwifery )

  Nursing and Midwifery Research group is verbonden aan het departement verpleeg- en vroedkunde binnen het UZ en de vakgroep HUIS aan de VUB. De onderzoeksgroep heeft 3 onderzoeklijnen waarbinnen verpleegkundigen en vroedvrouwen aan onderzoek doen. De lijnen zijn Moeder en Kind; Chronische zorg & Organisatie van verpleegkundige processen.

  Katrien Beeckman

  Prof dr Katrien Beeckman is vroedvrouw (2001), master in de medisch sociale wetenschappen (2004) en doctor in de sociale gezondheidswetenschappen (2011, VUB). Sinds 2011 is ze de coördinator van de Nursing and Midwifery Research group in het UZ Brussel. Van bij haar doctoraatsonderzoek ligt de focus van haar werk op de optimalisatie van zorg voor psychosociaal kwetsbare zwangere vrouwen. Recente projecten binnen dit domein zijn het RIZIV project Born in Belgium Professionals, hier bieden we een nationaal digitaal platform aan dat zorgverleners toelaat te screenen naar pscyhosociale noden en geïntegreerde zorg te bieden. Daarnaast focussen we op Group Care waarbij we groepsconsultaties als alternatief model van zorg aanbieden in ons land.

  De rode draad van NUMID is een focus op optimalisatie van zorg en dan vooral zorgen dat wetenschappelijke evidentie geïmplementeerd raakt in de praktijk. Implementation Science verbindt de diverse projecten.

  Karen Van den Bussche

  Dr. Karen Van den Bussche is verpleegkundige (2010), master in de verpleegkunde en vroedkunde (2012) en behaalde in 2018 haar doctoraatstitel in de gezondheidswetenschappen. Tijdens haar PhD focuste ze op de ontwikkeling en validatie van meetinstrumenten voor incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD). Karen werkt als onderzoeker binnen het UZ Brussel (Centrum voor Hart- en Vaatziekten) waarbij ze focust op de ontwikkeling en implementatie van Group Care binnen een nieuw opvolgtraject voor patiënten met hart- en vaatziekten ontstaan na oncologische behandeling. Binnen de Arteveldehogeschool Gent focust ze als onderzoeker op projecten binnen het thema future-proof Eerste Lijn.

  Brenda van Delft

  Brenda van Delft is pediatrisch verpleegkundige (1991), master in de verpleeg en vroedkunde (2016) en behaalde in 2012 de titel Ventilation Practitioner. Brenda werkt als verpleegkundig specialist respiratoire zorg binnen de neonatologie en pediatrie en coördineert de verpleegkundig specialisten binnen het UZ Brussel. Haar doctoraatstraject richt zich op de respiratoire zorg binnen de neonatologie nl “Non-invasieve respiratoire ondersteuning bij pasgeborenen onder de 37 weken zwangerschap” waarbij ze zich focust op het ontwikkelen van een weaning-guideline. Daarnaast doet ze samen met Dr. Lefevere Julie een grootschalig onderzoek over het gebruik van NIV-NAVA op neonatologie.

  Amuli Kelly

  Amuli Kelly is een wetenschappelijke medewerker en behaalde haar masterdiploma ‘Biomedische wetenschappen klinisch onderzoek’ aan de KUL (2016). Kelly doet haar doctoraat over ‘the implementation of an antenatal psychosocial clinical decision support system (Born in Belgium Pro Tool) for caregivers in Belgium’. Haar onderzoek, begeleid door Prof. dr. Beeckman, zal zich vooral richten op het evalueren van de psychosociale kwetsbaarheden, de digitale impact van een gedeeld klinisch dossier en de ervaring van de zorg-en hulpverleners op het terrein.

  Ze publiceerde in 2021 de ontwikkeling van de Born in Belgium Pro screeningstool: Born in Brussels screening tool: the development of a screening tool measuring antenatal psychosocial vulnerability.

  Wouter Pieteraerens

  Wouter Pieteraerens werkt als Verpleegkundig consulent katheterzorg in het UZ Brussel. Daarnaast is hij ook actief lid van het nutritieteam onder leiding van Prof. Dr. De Waele waar Home Parenteral Nutrition en indirectie caloriemetrie tot zijn takenpakket behoren. Hij is ook verbonden als gastdocent voor het vak ‘Leiderschap en management in de zorg’ aan de Odisee hogeschool waar hij tot 2021 als (praktijk)lector en onderzoeker aan de slag was. Zijn onderzoek focust zich vooral op het verbeteren van de actuele praktijken binnen het UZ Brussel met betrekking tot Katheterzorg en HPN. In het verleden publiceerde hij reeds rond hartfalen/cardiologische problematieken en werkte hij mee aan het ESF project: ‘Naar een duurzame en robuuste infectiebeheersing in residentiële zorginstellingen’.

  Linde Mostinckx

  Linde Mostinckx is studieverpleegkundige (2016) en PCOS-coördinator (2020) in het fertiliteitscentrum van het UZ Brussel. Ze startte haar opleiding tot vroedvrouw in 2010 in de Erasmus Hogeschool Brussel gevolgd door de Master in science voor verpleegkunde en vroedkunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Sinds september 2021 startte ze ook haar PhD-traject aan de Vrije Universiteit Brussel. Binnen het fertiliteitscentrum begeleidt ze vooral de patiënten waarbij de diagnose Polycystisch Ovarium Syndroom (PCOS) werd gesteld. Dit vormt ook haar onderzoeksfocus en expertisegebied waarbij haar PhD vooral gericht is op het optimaliseren van lichaamssamenstelling om zo de kans op zwangerschap en zwangerschapsoutcome te gaan verbeteren.

  Florence Talrich

  Florence Talrich is vroedvrouw (2012), behaalde een master in Sociologie (2016) en master in Gezondheidsvoorlichting en -bevordering (2014). In 2019 is zij gestart aan de Nursing and Midwifery Research Group UZ Brussel binnen het pilootproject Group Care. Later in juli 2019 is zij gestart met haar doctoraatsonderzoek rond Group Care aan de VUB onder begeleiding van Prof. dr. Beeckman. Met dit onderzoek wilt zij de implementatie van Groep Care bestuderen in verschillende Brusselse organisaties, gericht op kwetsbare zwangere vrouwen. Concreet wordt er een context analyse uitgevoerd (nagegaan welke de beïnvloedende factoren tijdens de opstart van Group Care zijn), de getrouwheid aan het Group Care model bestudeerd, de toeleiding tot Group Care onderzocht, de ervaring van deelnemers & facilitators bevraagd en een programma theorie ontwikkeld.

  Astrid Van Damme

  Astrid Van Damme vroedvrouw (2012) en master of science in de verpleegkunde/vroedkunde (2015), werkte ruim 5 jaar als vroedvrouw bij Kind & Gezin in Gent. Sinds maart 2020 werkt ze aan haar doctoraatsonderzoek binnen de Nursing and Midwifery Research Group in het UZ Brussel. Het doctoraatsonderzoek kadert binnen een ruimer Horizon2020 onderzoek ‘Group Care for the first 1000 days’ (GC_1000), en focust specifiek op de nodige adaptaties aan het group care model voorafgaand aan de implementatie ervan.

  Sofie Pirlotte

  Sofie Pirlotte is verpleegkundige met een Master in de Verpleeg- en vroedkunde. Ze is binnen het UZ Brussel werkzaam als zorgcoördinator en verpleegkundig specialist 'pijn bij neonaten' op de dienst neonatale intensieve zorgen. Haar onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel omtrent farmacologische en non-farmacologische interventies bij pijn tijdens endotracheaal uitzuigen bij neonaten. Het tweede deel omtrent post-operatieve pijn bij neonaten.

  Valerie Hanssens

  Valerie Hanssens is verpleegkundige (2002), behaalde een master in verpleeg- en vroedkunde (2010), is werkzaam in het UZ Brussel als verpleegkundig specialist wondzorg en startte recent haar doctoraat. De focus van haar werk is de preventie van doorligwonden, ze zet in op de transmurale samenwerking tussen ons ziekenhuis en de woonzorgcentra. Haar doctoraat wordt begeleid door prof K Beeckman en prof D Beeckman.

©2005-2024 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be