Vrije Universiteit Brussel


Algemene informatie huisartsopleiding

Inleiding

De master na master huisartsgeneeskunde wordt georganiseerd door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsen-Opleiding (ICHOvzw). Dit is een samenwerking tussen de academische huisartsencentra van de vier Vlaamse universiteiten die artsen opleiden (KU Leuven, UGent, Universiteit Antwerpen en VUB). Het volledige opleidingsprogramma van de master in de huisartsgeneeskunde en meer info over de toetsing van de HAIO’s is te vinden via de facultaire website ( http://www.vub.ac.be/opleiding/huisartsgeneeskunde/programma). Bijkomende info is te vinden op http://www.icho.be.

Selectie voor de manama Huisartsgeneeskunde

Om toegelaten te worden tot de vervolgopleiding master in de huisartsgeneeskunde dient men te beschikken over:

  • Diploma van Master of Medicine in de geneeskunde.
  • Geselecteerd worden adhv de interuniversitaire bekwaamheidstoets. Deze wordt elk jaar georganiseerd in de maand juni.
  • Geschiktheidsattest om het eerste jaar van de master in de huisartsgeneeskunde te kunnen aanvatten dat maximaal 5 jaar oud is (te rekenen vanaf de dag van uitreiking). Dit attest toont aan dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden geformuleerd in het MB van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen en wordt afgeleverd na positieve evaluatie door de geschiktheidscommissie huisartsgeneeskunde.

Artsen zonder dit diploma die overwegen om zich kandidaat te stellen voor de vervolgopleiding master in de huisartsgeneeskunde kunnen zich met hun vragen wenden tot Prof. Dr. Vansintejan.

Alle kandidaten moeten hun (voorlopige) kandidatuur voor één of twee vervolgopleidingen (huisarts, specialist met vermelding van specifieke discipline(s), sociale geneeskunde) bekendmaken op het facultair secretariaat via het daartoe bestemde elektronisch formulier, te verkrijgen via het facultair secretariaat.

Indien u wenst te starten met masteropleiding huisartsgeneeskunde dient u eerst te slagen in de interuniversitaire bekwaamheidsproef. U kan zich hiervoor inschrijven vóór 15 mei via het secretariaat van de derde master geneeskunde van uw universiteit.

Stages in de master-na-master huisartsgeneeskunde

Tijdens uw master-na-master huisartsgeneeskunde loopt u gedurende 3 jaar voltijds stage waarvan 30 maanden stage in de opleidingspraktijk van een huisarts-praktijkopleider en 6 maanden in ziekenhuisdiensten.

Elke student wordt toegewezen aan een traject:

  • 12 maanden huisartsenstage, 6 maanden ziekenhuisstage en 18 maanden huisartsenstage
  • 18 maanden huisartsenstage, 6 maanden ziekenhuisstage en 12 maanden huisartsenstage
De 2 huisartsenstages worden verricht bij verschillende huisarts-praktijkopleiders. Deze huisarts-praktijkopleiders zijn erkend als stagemeester door FOD Volksgezondheid én zijn door ICHOvzw aangesteld als praktijkopleider.

De ziekenhuisstage vindt plaats op één of meerdere ziekenhuisdienst(en) onder leiding van een ziekenhuisopleider en zijn stageteam. Deze ziekenhuisopleider is door FOD Volksgezondheid erkend als stagemeester voor huisartsen én is door ICHOvzw aangesteld als ziekenhuisopleider.

Zowel de huisarts-praktijkopleiders als de ziekenhuisopleiders volgen daarvoor jaarlijks bijscholingen bij ICHO vzw.

Onderwijsfilosofie en doelstellingen

Doelstellingen van de opleiding

De studenten bekend maken met de specifieke aspecten van de huisartsgeneeskunde: een ander patiëntenbestand, een aparte vorm van besliskunde, een specifieke pathologie, een andere prevalentie dan wat in de vooral hospitaalgerichte opleiding van de vorige jaren werd aangeleerd. De studenten voorbereiden op de interuniversitaire opleiding tot huisarts in het 8e en 9e jaar.

Vertaling in eindtermen

De eindtermen van de driejarige opleiding zijn te vinden op de website van het ICHO (interuniversitair centrum voor huisartsopleiding) http://www.icho.be/info/documentfr.htm. De eindtermen van het eerste jaar zijn vooral gericht op het verwerven van kennis en inzicht terwijl de latere jaren gericht zijn op het uitdiepen en praktisch toepassen daarvan. De meer gedetailleerde lesdoelen zijn te vinden in de onderwijsfiches http://www.vub.ac.be/ofiches/arts.html

©2005-2024 • Opleiding Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel - Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be