Vrije Universiteit Brussel


Vaak gestelde vragen over Huisartsgeneeskunde

Moeten de studenten die huisartsgeneeskunde willen specialiseren een dossier indienen?

  • Studenten die huisartsgeneeskunde willen specialiseren moeten inderdaad en dossier en een CV indienen.

Bij wie moeten de studenten die huisartsgeneeskunde willen specialiseren zich aanmelden?

  • Je moet je aanmelden op het secretariaat van de faculteit en van de vakgroep Huisartsgeneeskunde.

Wanneer moet de keuze voor huisartsgeneeskunde doorgegeven worden?

  • De keuze wordt dus in principe gemaakt bij het einde van jaar 5. Specieke data voor aanmelding vallen normaal per 1 december.

Wordt iedereen geselecteerd voor de specialisatie huisartsgeneeskunde?

  • Neen, je moet deelnemen aan een interuniversitair examen: de bekwaamheidsproef. Hiervoor moet je je aanmelden in het begin van het tweede semester. De bekwaamheidsproef wordt in juni georganiseerd. Er is maar een bekwaamheidsproef per academiejaar.

Wat moet je doen als je twijfelt tussen specialiseren en huisarts?

  • Als je twijfelt tussen huisarts of specialist moet je vooral een weloverwogen beslissing proberen te nemen. Je kan zo nodig twee keuzes opgeven zodat je nog kan terugvallen op de andere keuze.

Kan je bij huisarts je meer toeleggen op specialiteiten zoals orthopedie en sportgeneeskunde en moet je daarvoor dan extra opleiding volgen?

  • Huisartsgeneeskunde is een algemeen vak maar iedereen heeft interessegebieden die hem meer interesseren. Je kan tijdens je opleiding bijzondere lessen volgen over bvb orthopedische aspecten of achteraf een opleiding sportgeneeskunde volgen.

©2005-2024 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be