Vrije Universiteit Brussel


Cursus Spirometrie

Verantwoordelijke

 • Prof dr Jan Vandevoorde

Organisatie

 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Vrije Universiteit Brussel
 • Dienst Pneumologie, Universitair Ziekenhuis Vrije Universiteit Brussel (UZ-Brussel)
 • met steun van Boehringer Ingelheim en Pfizer

Doelpubliek

 • Huisartsen

Docenten

 • Prof. dr. W. Vincken, diensthoofd Pneumologie UZ Brussel
 • Prof. dr. J. Vandevoorde, Vakgroep Huisartsgeneeskunde VUB
 • Mr. D. Schuermans, longfunctielabo UZ Brussel

Data

 • Er zijn op dit ogenblik geen opleidingen gepland.

Locatie

 • Floreal Club Blankenberge
 • Koning Albert-I-laan, 59
 • 8370 Blankenberge

Deelnameprijs

 • 150 Euro voor de reeks van vier sessies (50 Euro voor HAIO's).
 • Overnachting, lunch en diner op zaterdag, sandwichbuffet op zondagmiddag zijn inbegrepen.

Inschrijving

 • Er zijn op dit ogenblik geen opleidingen gepland.

Inhoud

  Sessie 1 - Spirometrie: theoretische begrippen (Prof. dr. J. Vandevoorde)

  • Apparatuur
  • Manoeuvre
  • Aanvaardbaarheidscriteria
  • Reproduceerbaarheidscriteria
  • Keuze van parameters
  • Reversibiliteitstest
  • Indicaties voor spirometrie in de huisartsenpraktijk

  Sessie 2 - Spirometrie: klinische toepassingen (Prof. dr. W. Vincken)

  • Interpretatie: spirometrische kenmerken van obstructieve en restrictieve aandoeningen, bovenste luchtwegobstructie, ademspierzwakte, "small airways disease"
  • Indicaties voor bijkomend longfunctieonderzoek: bronchoprovocatietest, longvolume-metingen, meting van diffusiecapaciteit, ademspierkracht, inspanningsonderzoek

  Sessie 3 - Spirometrie: praktische sessie 1 (Prof.dr. J. Vandevoorde en D. Schuermans)

  • Uitvoeren van het spirometrisch onderzoek ("hands-on")
  • Praktische voorbeelden en interpretatie (deel 1)

  Sessie 4 - Spirometrie: praktische sessie 2 (Prof. dr. W. Vincken)

  • Praktische voorbeelden en interpretatie (deel 2)
  • Voorbeelden uit eigen praktijk

Accreditering

 • Aangevraagd voor 11 CP (voor de volledige lessenreeks).
 • Na deelname aan deze cursus ontvangt u een attest in de spirometrie.

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be