Vrije Universiteit Brussel


Voorbereidend jaar Huisartsgeneeskunde

Het voorbereidend jaar huisartsgeneeskunde kan gevolgd worden door artsen die de opleiding huisartsgeneeskunde willen volgen maar de afstudeerrichting Huisartsgeneeskunde niet gevolgd hebben in de basisopleiding. Zij kunnen vrijstelling krijgen voor opleidingsonderdelen die zij al eerder met succes afgelegd hebben.

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be