Vrije Universiteit Brussel


Desmedt M, Vandevoorde J. Onderzoek naar de kennis en attitude van de mannelijke VUB-studenten in verband met anticonceptie.

Eerste auteur: Melissa Desmedt

Jaar: 2014

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be