Vrije Universiteit Brussel


De Raedemaeker A, Vandevoorde J. Rationeel voorschrijven in het woonzorgcentrum: een kwaliteitsbevorderend project.

Eerste auteur: Anouk De Raedemaeker

Jaar: 2014

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be