Vrije Universiteit Brussel


Geurts S, Vandevoorde J. Evolutie van de cognitieve functies, zelfredzaamheid en gemoedstoestand bij ouderen tijdens een verblijf op een revalidatiedienst.

Eerste auteur: Sylvie Geurts

Jaar: 2014

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be