Vrije Universiteit Brussel


Yap J, Jansen A, Vandevoorde J. Welke factoren be´nvloeden de vaccinatieprocedure bij Roma-zigeunerkinderen in Brussel?

Eerste auteur: Yap J

Jaar: 2012

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be