Vrije Universiteit Brussel


Sinnesael K, Vandevoorde J. Predictors of asthma control in a mulitcultural population.

Eerste auteur: Sinnesael K

Jaar: 2012

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be