Vrije Universiteit Brussel


Blokland A, Vandevoorde J. Gebruik van spirometrie door Vlaamse huisartsen

Eerste auteur: Blokland A

Jaar: 2011

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be