Vrije Universiteit Brussel


Vanherpe A, Devroey D. Onderzoek naar risicofactoren die het seksueel gedrag be´nvloeden, informatiebronnen over seksualiteit en het seksueel gedrag bij jongeren. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2007.

Jaar: 2007

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be