Vrije Universiteit Brussel


Van De Reyd E, Pouliart N. Evaluatie van de betrouwbaarheid en de relevantie van klinische testen voor schouder instabiliteit.

Eerste auteur: Van De Reyd E

Jaar: 2010

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be