Vrije Universiteit Brussel


Mouton C, Gidron Y. Does heart-rate variability predict prognosis in cancer patients ?

Eerste auteur: Mouton C

Jaar: 2010

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be