Vrije Universiteit Brussel


Kashefi M, Kartounian J. Waarom behoort ambulante 24-uursbloeddrukmonitoring (24U-ABDM) niet tot het routine instrumentarium van de huisartsen in Vlaanderen ?

Eerste auteur: Kashefi M

Jaar: 2010

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be