Vrije Universiteit Brussel


Nyckees K, Vandevoorde J. Urineweginfecties bij vrouwelijke patiŽnten: Volgt de huisarts de richtlijnen?

Eerste auteur: Nyckees Karen

Jaar: 2009

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be