Vrije Universiteit Brussel


Balemans R, Devroey D. Kennis over en attitude t.o.v. vaccinaties bij adolescenten in Antwerpen. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2009.

Jaar: 2009

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be