Vrije Universiteit Brussel


Merah S, Vandevoorde J. Het belang van de spirometrie in de correcte behandeling van astma en COPD door de huisarts.

Eerste auteur: Vandevoorde Jan

Jaar: 2008

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be