Vrije Universiteit Brussel


Van De Maele H, Vandevoorde J. Osteoporose: case-finding met behulp van het NHG-algoritme.

Eerste auteur: Vandevoorde Jan

Jaar: 2006

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be