Vrije Universiteit Brussel


Van Rossem I, Vandevoorde J. Invloed van de aard en het aantal risicofactoren op de vaccinatiegraad voor influenza.

Eerste auteur: Vandevoorde Jan

Jaar: 2007

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be