Vrije Universiteit Brussel


Köken M, Vandevoorde J. Depressieve symptomen bij huisartspatiënten van Turkse origine in Brussel. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2006.

Eerste auteur: Köken Mehtap

Jaar: 2006

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be