Vrije Universiteit Brussel


Amant T, Kartounian J. De ontslagbrief onder de loep: objectieve en subjectieve evaluatie van het hospitalisatieverslag in het AZ-VUB. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2006.

Eerste auteur: Amant Tom

Jaar: 2006

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be