Vrije Universiteit Brussel


Stroeken L, Devroey D. Evaluatie van huidige cardiovasculaire risicotabellen en zoektocht naar een eenvoudigere schaal om het cardiovasculair risico te berekenen.

Jaar: 2005

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be