Vrije Universiteit Brussel


Beeckaert G, Depoorter A. Noden, behoeften en problemen bij thuiswonende personen met ziekte van Huntington. Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2004.

Jaar: 2004

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be