Vrije Universiteit Brussel


Van de Maele H, Vandevoorde J. Kan confrontatie met spirometrieresultaten bijdragen tot rookstop of aanpassing van het rookgedrag?

Jaar: 2004

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be