Vrije Universiteit Brussel


Peker H, Marmitte T. Vergelijkende studie over bloeddrukcontrole bij Turkse allochtonen en autochtone Belgen.

Jaar: 2002

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be