Vrije Universiteit Brussel


De Belder E, Pas L. Wat is volgens de Vlaamse huisarts de oorzaak van het verschil tussen hetgeen er gebeurt in de praktijk rond diabetes mellitus type 2 zorg en de aanbevelingen terzake? Eindwerk behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 2000.

Jaar: 2000

Type: Eindwerk

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be